FI
Etusivu
Yhteystiedot
Hinnasto
Verifiointi
Ajankohtaista
Ohjeet

Myynti


Eddie Legliti
Myyntipäällikkö
eddie.legliti(@)signspace.com
+358 40 483 4820
Triin Kaivola
Avainasiakaspäällikkö
triin.kaivola(@)signspace.com
+358 40 026 1166

Tuotekehitys


Rikhard Tiula
Palvelupäällikkö
rikhard.tiula(@)signspace.com
+358 40 579 6083
Jani Syvähuoko
Partnerit ja integraatiot
jani.syvahuoko(@)signspace.com
+358 40 584 3807

Ota yhteyttä


SignSpace-tarina

SignSpace sai alkunsa vuonna 2016, kun Tilaajavastuu yhdessä kiinteistö- ja rakennusalan johtavien organisaatioiden kanssa perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli tutkia sähköisen allekirjoittamisen nykytilaa toimialalla. Selvitys osoitti, että useista sähköisistä allekirjoituspalveluista huolimatta, valtaosa dokumenteista allekirjoitettiin edelleen perinteisesti, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Työryhmä asetti tavoitteeksi päästä eroon paperilla tehtävistä työnkuluista kehittämällä muutoksen mahdollistavan sähköisen allekirjoittamisen palvelun.
SignSpace-palvelun perustaja, Rikhard Tiula, ymmärsi tavoitteen toteuttamisessa piilevät käytännön haasteet ja tästä syntyi ajatus SignSpace-palvelusta – tietoturvallisesta, henkilön identiteettiin perustuvasta yhteistyö- ja viestintä-alustasta. Sähköisen allekirjoittamisen ratkaisu ei kuitenkaan yksin riitäisi korvaamaan paperipohjaisia työnkulkuja. Koko dokumentin elinkaari, aina ensimmäisestä ideasta luonnokseen, katselmointeihin, dokumentin allekirjoittamiseen ja arkistointiin, pitäisi sisällyttää samaan palvelualustaan - yli organisaatiorajojen. Näiden oivallusten myötä Rikhard lähti kehittämään täysin integroitavissa olevaa ratkaisua, joka sisältää kaikki keskeiset ominaisuudet, joita yritys tarvitsee siirtyäkseen täysin paperittomiin työnkulkuihin.
SignSpace on skaalautuva ja tietoturvallinen yhteistyö- ja viestintäalusta. Palvelu mahdollistaa erilaisten dokumenttien työnkulun hallinnan alusta loppuun, sähköisen allekirjoittamisen, henkilöllisyyden varmentamisen ja sisällön hallinnan. Tämän lisäksi palvelussa on toiminnallisuuksia jokapäiväisen yhteistyön ja tehtävien hallintaan. Kaikki toiminnallisuudet voidaan integroida osaksi muita järjestelmiä.
Tavoitteenamme on tuoda arvoa yrityksille ja organisaatioille yksinkertaistamalla tiedon ja työnkulkujen hallintaa, johdonmukaistamalla viestintää ja edistämällä innovointia ja tyytyväisyyttä työssä.